بن هور، یا، داستان عیسی

عنوانبن هور، یا، داستان عیسی
گونهکتاب
شماره دسترسی١٨١٧ک
پدیدآورندگانوالاس, لیو
تاریخ تولد - وفات

١٨٢٧-١٩٠٥

پدیدآورندگان همکارشایگان,
ناشرنورجهان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۵
تعداد صفحه۳۳۷ص
اندازه٥/١٧*٥/٢٢س.م.
پدیدآورندگان

نویسنده لیو والاس؛ مترجم شایگان

موضوعادبیات ترجمه, داستان امریکایی, داستان تاریخی, داستان دینی, شایگان, کتاب, لوئیس والاس, لیو والاس, نور جهان
متن کامل

بن هور، پسر یکى از نجیب زادگان روم، با این تصور که قصد کشتن فرمانده را داشته است، دستگیر مى‌شود. مادر و خواهر او را هم به زندان مى‌اندازند. سال ها بعد که بن هور از زندان آزاد می‌شود به کمک دوستان خود سپاهى تشکیل مى‌دهد. در همین هنگام و با تغییر فرمانده، مادر و خواهر او هم از زندان آزاد مى‌شوند. آن ها به جذام مبتلا شده اند. در همین زمان پیامبری نازل مى‌شود. بن هور به استقبال او می‌رود. بن هور و دوستانش همه ى دشمنان را از بین می‌برند. خواهر و مادر او هم درمان می‌شوند. بن هور تمام ثروت خود را در راه خدا و ایمان خود به کار مى‌گیرد.Sports brands | Nike Air Max 270