بزک زنگوله دار

عنوانبزک زنگوله دار
گونهکتاب
شماره دسترسی١٨١٤ک
پدیدآورندگانخاور, ن
ناشربی نا
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[٢٤] ص
اندازه٥/٢١*٨/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

نقاشی و نوشته ن. خاور

موضوعادبیات تالیف, بی نا, کتاب, منظومه داستانی, ن. خاور
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٣٥ ریال

متن کامل

مادر چوپان کوچولو همیشه او را نصحیت می کند که از گوسفندها دور نشود و بالای درخت نرود. روزی چوپان کوچولو برای کندن سیب بالای درخت می‌رود. اما پایش می لغزد و به زمین می افتد. بز زنگوله دار به خانه می‌رود و پدر و مادرش را به طرف درخت راهنمایی می‌کند و آنها چوپان کوچولو را به خانه می‌برند.spy offers | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp