برزو پسر سهراب

عنوانبرزو پسر سهراب
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٠٢٣ک
پدیدآورندگاننژد جوادی پور, محمد
تاریخ تولد - وفات

١٣١٩-

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۹
تعداد صفحه۱۰٨ ص
اندازه٥/١٦*٥/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

نوشته محمد نژد

موضوعادبیات تالیف, بازنویسی, پدیده, داستان حماسی, داستان فارسی, کتاب, محمد نژد, محمد نژد جوادی پور
گروه سنی(د.ه)
بهاء

٦٠ ریال

عنوان کوتاهقصه های ایرانی؛ ٢١
متن کامل

افراسیاب که در جنگ با رستم شکست خورده است، برزو را که جوانى دلاور و رشید است براى جنگ با رستم روانه مى کند. برزو در چند نبرد با ایرانیان پیروز مى شود، اما سرانجام به اسارت در مى آید. سپس فرار مى کند و خود را دوباره به رستم مى رساند. بین رستم و برزو نبرد سختی در مى گیرد در هنگام نبرد، مادر برزو سر می رسد و انگشتر سهراب را به رستم نشان مى دهد و می گوید که برزو پسر سهراب است و به خاطر اینکه برزو گرفتار سرنوشت پدر نشود، این راز را پوشیده نگه داشته است. رستم که از این خبر بسیار خوشحال شده است به سیستان مى رود و جشن بزرگی مى گیرد. همراه شرح حال مختصری از فردوسیRunning sneakers | Nike Off-White