برای تجلیل از مقام معلم

عنوانبرای تجلیل از مقام معلم
گونهمقاله
شماره دسترسی٤٩٥٨
عنوان فرعیاولین مبتكر متد جدید تدریس الفبای ایرانی كیست ؟ "
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۳
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۳

شماره

س ۲ ش ۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۱۴
موضوعباغچه بان، جبار, سپیده فردا, كودکستان ها, مقاله
متن کامل

شرح حال و فعالیت جبار عسگرزاده (باغچه بان) در حوزه ی آموزش کودکان و آموزگاران، پایه گذاری کودکستان و مدرسه ی ناشنوایان و روش جدید او در آموزش الفبا.Best jordan Sneakers | adidas garwen spezial white shoes - New In Shoes for Men