کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is كودکستان ها  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۲
اطلاعات مختصری از سازمان تربیتی, ح‍م‍‍ای‍ت‌ ‌از ک‍ودک‍‍ان‌ ر‌ه‍‍ا ش‍ده‌ و ‌اطف‍‍ال‌ ب‍‍ی‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ ". فردوسی, ص ٤٢-٤٣, ۱۳۵۲.
۱۳۳۳
برای تجلیل از مقام معلم, اولین مبتكر متد جدید تدریس الفبای ایرانی كیست ؟ ". سپیده فردا, صص ۱۳-۱۴, ۱۳۳۳.