باز مدرسه رشدیه

عنوانباز مدرسه رشدیه
گونهمقاله
نویسندگانرشدیه, حسن
تاریخ تولد - وفات

١٢۲٩-١٣٢٢

ناشرروزنامه اطلاعات
سال تولد۱۳۰۷
تاریخ نشر

۲۳ تیر ۱۳۰۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعرشدیه، حسن, مدرسه رشدیه, مدرسه غیردولتی
متن کامل

میرزا حسن رشدیه سرپرست مدرسه رشدیه، درباره‌ی مدرسه رشدیه و شرایط پذیرش کودکان، شهریه و امکانات مدرسه اطلاعاتی ارائه داده است.spy offers | Women's Nike Superrep