اگر هدف معلم و شاگرد هماهنگی داشته باشد شاید بتوان ضمن اجرای برنامه بیشتر مطالب علمی را بسادگی آموخت

عنواناگر هدف معلم و شاگرد هماهنگی داشته باشد شاید بتوان ضمن اجرای برنامه بیشتر مطالب علمی را بسادگی آموخت
گونهمقاله
نویسندگانبنی احمد, ابراهیم
ناشراولیاء اصفهان
سال تولدنوشته شده
زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعبرنامه های درسی, تدریس
متن کامل

میزان توانایی هر کودک متفاوت است و از هرکودک باید به تناسب استعدادش انتظار داشت. انتظار بیش از اندازه سبب افزایش ناتوانی می‌شود. هدف آموزگار از تعلیم وتربیت، پرورش تن و روان کودک است. در نتیجه برنامه درس‌ها هم باید به دلخواه کودک تنظیم شود تا با مخالفت ومقاومت کودک روبه‌رو نشویم. در این صورت می‌توان در ضمن انجام فعالیت‌های دلخواه کودک، مطالب ضروری را نیز آموخت و ذهن او را فعال کرد.jordan Sneakers | Nike Off-White