کاربرگه

Found 40 results
فیلترها: کلیدواژه is برنامه های درسی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۰
عباس قریب, بحران جهانی تعلیم و تربیت. سخن, صص ۴۷۷-۴۸۶, ۱۳۵۰.
نورالله مرادی و صدیقی, غلامحسین, کتابهای درسی چهار کلاس ابتدایی از ۱۳۲۰-۱۳۵۰ و تأثیر وقایع اجتماعی در آنها. دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی, تهران, ص ۱۰۴ص., ۱۳۵۰.
۱۳۴۷
احمد احمدی, مکتوب خوانی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص [۱۰۹]-۱۱۲, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
امیر هوشنگ زند وکیلی و کاردان, علیمحمد, کیفیت آموزش ابتدایی ایران در حال حاضر, ش فلسفه و علوم تربیتی. دانشگاه تهران, تهران, ص ۹۹ص., ۱۳۴۶.
۱۳۴۳
خبرهای فرهنگی : تجدیدنظر در ساعات درس فارسی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۲-۶۳, ۱۳۴۳.
۱۳۴۲
محمد جعفر محجوب, طرز تحصیل. سخن, صص ۱۰۹۹-۱۱۱۱, ۱۳۴۲.
۱۳۴۱
طرح جدید برنامه مدارس. سخن, صص ۶۹-۷۷, ۱۳۴۱.
۱۳۳۹
خوانساري، محمد, تدریسات دینی در مدارس متوسطه. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۲-۴۳, ۱۳۳۹.
۱۳۲۶
اصلاح برنامه دروس. تعلیم و تربیت, ص [۱]-۲, ۱۳۲۶.
۱۳۲۴
حسین شکیبا, اطلاح فرهنگ : برنامه - کتاب. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۶-۳۱, ۱۳۲۴.
۱۳۲۳
مصاحبه با آقایان وزیران سابق فرهنگ. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۰۱-۲۰۴, ۱۳۲۳.
۱۳۲۰
خبر : دبستان ‌های روستائی. اطلاعات, ص ۳, ۱۳۲۰.
۱۳۱۷
برنامه تحصیلات ابتدایی. تعلیم و تربیت, ص ۷۵-۹۴, ۱۳۱۷.
عیسی صدیق, روش‌ ن‍وی‍ن‌ در ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش. ش‍رک‍ت‌ طب‍‍ع‌ ک‍ت‍‍اب‌, ت‍‍ه‍ر‌ان, ص ن، ٥١١ص, ۱۳۱۷.
۱۳۱۶
علی اصغر حکمت, برنامه دوره اول متوسطه دختران. تعلیم و تربیت, ص [۴۷۳]-۴۸۸, ۱۳۱۶.
برنامه و صورت کتب عربی. تعلیم و تربیت, ص [۴۸۸]-۴۹۰, ۱۳۱۶.
۱۳۱۵
مهدی حمیدی, انتقاد بر کتب ادبی دوره اول متوسطه و طریقه اصلاح نقائص آنها, ش ادبیات. دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, تهران, ۱۳۱۵.
کلاس مخصوص تربیت زنبور عسل در دبستان های انگلستان. تعلیم و تربیت, ص ۷۳۴, ۱۳۱۵.
۱۳۰۹
امتحانات شفاهی. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
تجدید نظر در پروگرام. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۹.
تربیت نسوان. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
مدارس متوسطه. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
مدارس نسوان. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
نظری به معارف. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
وظایف معارف. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۹.
۱۳۰۳
وزارت امورخارجه, برنامه درسی مدارس ایرانی استانبول. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۰۳.