انسان و غرور و تعصب

عنوانانسان و غرور و تعصب
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه دوم اسفند ۱۳۵۴

شماره

دوره۱۲ ش۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۶۸-۳۷۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعپیک معلم و خانواده, تربیت کودک, خانواده, رشد شخصیتی, رشد کودک, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی ضرورت حفظ غرور و تعصب مثبت در رفتار و کردار و گفتار پدر و مادر و افراد بزرگسال خانواده برای آموزش غیرمستقیم این خصلت ها به کودکان و نوجوانان و ارائه‌ی پیشنهادهایی برای ایجاد و رشد غرور در کودکان.Sports News | Men's Sneakers