افسانه‏هائى از شاهنامه

عنوانافسانه‏هائى از شاهنامه
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٧٣ک
پدیدآورندگانرمضانی, محسن
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٩-١٣٨٦

پدیدآورندگان همکارمرسده,, تجویدی, محمد, کامران,, پدیده, نویسندگان
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۷
تعداد صفحه١٥٨ص
اندازه٨/٢٣*٥/١٦س.م
پدیدآورندگان

نثر از مرسده، زیر نظر نویسندگان انتشارات پدیده؛ تصویر پشت جلد از محمد تجویدى، تصاویر داخل کتاب از كامران

موضوعادبیات تالیف, بازنویسی, پدیده, داستان حماسی, داستان فارسی, کامران, کتاب, كامران, مجموعه ها, محسن رمضانی, محمد تجوید‌ی, محمد تجویدى, مرسده, نویسندگان انتشارات پدیده
گروه سنی(ج ، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

۱۰۰ ریال

عنوان کوتاهقصه های ایرانی؛ ١
متن کامل

مجموعه ی ۱۲ داستان، شامل: سرگذشت جمشید؛ سرگذشت ضحاک ماردوش؛ داستان زال و سیمرغ؛ و ... .bridge media | Men’s shoes