اسباب کشی

عنواناسباب کشی
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٥٠ک
پدیدآورندگانقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٥-

ناشرگلشايی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[١٢] ص
اندازه٥/٢١*٥/١٨ س.م
پدیدآورندگان

نوشته و نقاشى قدسی قاضی نور

موضوعادبیات تالیف, داستان فارسی, قدسی قاضی نور, کتاب, گلشایی
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٢٥ریال

متن کامل

پدر على از خانواده دور است. مادرش نمى‌تواند اجاره خانه را پرداخت کند. صاحبخانه، على و مادرش را جواب مى کند. اما على دوست ندارد از مورچه‌ها و باغچه خانه و دوستش مهدى جدا شود. اما مادر به ناچار خانه را خالى مى‌کند.Asics shoes | Nike