ارسال راپرت

عنوانارسال راپرت
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۲۳ مهر ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۲۲۰ (۱۳۷۷)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعآموزش و پرورش, ژاپن, کوشش, مقاله
متن کامل

گزارشی از آموزش و پرورش ژاپن به همراه درخواست گزارشی از آموزش و پرورش ایران.Sports Shoes | NIKE RUNNING SALE