ادبیات کودکان تازیانه نصیحت نیست: دریا در کوزه های کاغذی

عنوانادبیات کودکان تازیانه نصیحت نیست: دریا در کوزه های کاغذی
گونهمقاله
شماره دسترسی١٢٧٩٨
نویسندگانمحجوب, محمد جعفر
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٣-١٣٧٤

ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

١٥ آذر ١٣٥٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٩
موضوعادبیات عامیانه, ادبیات کودکان, اطلاعات, محجوب، محمد جعفر, مقاله
متن کامل

اشاره به حجم گسترده ی ادبیات عامیانه در ایران و لزوم بازنویسی و ارائه ی آن به کودکان و نوجوانان این سرزمین. نیز تأیید سودمندی ترجمه ی آثار ادبی دیگر کشورها برای کودکان و نوجوانان به شرط گزینش درست و دقیق آن ها.Nike sneakers | NIKE AIR HUARACHE