کاربرگه

Found 37 results
فیلترها: کلیدواژه is نمایش  [برداشتن فیلترها]
۱۳۷۹
محمد هادی محمدی, تاریخ ادبیات کودکان ایران. نشر چیستا, تهران, ص ۱۰ج, ۱۳۷۹.
۱۳۷۷
مهناز نیری و بامداد, خسرو, ادبیات نمایشی کودکان در ایران, ش ادبیات نمایش. دانشگاه آزاد اسلامی, اراک, ۱۳۷۷.
۱۳۵۷
اجرایماهی سیاه کوچولوچرا متوقف شد. کیهان, ص ١٦, ۱۳۵۷.
بخت خفته (نمایش). ۱۳۵۷.
بخت خفته (نمایش). ۱۳۵۷.
لیلی آهی (ایمن), گذری در ادبیات کودکان. شورای کتاب کودک, تهران, ص ١٠، ١٧٥ ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۵
علیرضا ناهیدی, به مناسبت سفر گروه به استرالیا: رابطه عاطفی بین کودک و صحنه. رستاخیز, ص ۶, ۱۳۵۵.
فریده معتمدی و طالقانی, محمد علی, تئاتر کودکان, ش نمایشنامه نویسی. دانشگاه هنرهای دراماتیک, تهران, ص ۱۰۶ص., ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
لیلی گلستان, حرفی بر نمایشنامه حادثه ای در شهر عروسک ها. تماشا, ص ۶۴, ۱۳۵۳.
در جهان دانش و هنر: ایران. سخن, ص ۱۲۵, ۱۳۵۳.
گفتگو. پیک معلم و خانواده, ص ٤٢-٤٧, ۱۳۵۳.
۱۳۵۰
هنر و کودک. پیک معلم و خانواده, ص ۸۳-۸۵, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
رویدادها: فستیوال کتاب بمناسبت هفته کتاب. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۵], ۱۳۴۹.
۱۳۴۷
در جهان هنر و ادبیات: درباره شهر قصه. سخن, صص ۹۳۸-۹۳۹, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
نمایش های آموزشی. پیک معلم راهنمای پیک نوآموز, ص ۱-۲, ۱۳۴۶.
۱۳۳۶
الزا اولینوس, شعبه نمایش کودکان در کتابخانه شهرداری استکهلم. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۰-۲۳, ۱۳۳۶.
۱۳۳۱
والنتینا سپرانتوا, تئاتر کودکان. حمایت کودکان, ص ۲۱-۲۶, ۱۳۳۱.
۱۳۱۱
نمایش عالی اولین کودکستان ایرانی. آینده ایران, ص ٢, ۱۳۱۱.