آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ع‍ض‍وی‍ت‌ ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌

عنوانآی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ع‍ض‍وی‍ت‌ ش‍ورای‌ ک‍ت‍اب‌ ک‍ودک‌
گونهسند
شماره دسترسی۲۸۵ت‌
فرستندهشورای کتاب کودک,
محل نگهداریآرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۵۹
تاریخ نشر

[۱۳۵۹]

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, شورای کتاب کودک, منابع نوشتاری
متن کامل

آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ع‍ض‍وی‍ت‌ ش‍ورای‌ ک‍تاب‌ ک‍ودک‌ .دراین آئین نامه چگونگی عضویت ،حق عضویت،خدمات به اعضا شرح داده شده است .این آئین نامه در جلسه ۱۳اسفند ۱۳۵۹بازبینی شده است .latest Nike release | Air Jordan Sneakers