آفرین ای مرغ دلیر

عنوانآفرین ای مرغ دلیر
گونهکتاب
شماره دسترسی٩٠ک
پدیدآورندگانحسینی, علی اکبر
ناشرسهامی انتشار
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه٦٣ص
اندازه١٧*٨/١١ س.م
پدیدآورندگان

سید علی اکبر حسینی

موضوعادبیات تالیف, داستان دینی, داستان علمی, داستان فارسی, سید علی اکبر حسینی, علی اکبر حسینی, کتاب
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٤٠ ریال

متن کامل

مرغ پس از تخم گذاشتن روى آنها مى‏خوابد. ۲۱ روز بعد، جوجه ها از تخم بیرون مى آیند، رشد مى کنند و هر یک مرغى زیبا مى شوند.bridgemedia | Archives des Sneakers