آستریکس و کلئوپاتر

عنوانآستریکس و کلئوپاتر
گونهکتاب
شماره دسترسی٧١ک
پدیدآورندگانگوسینی, رونه
تاریخ تولد - وفات

١٩٢٦-١٩٧٧

پدیدآورندگان همکاراودرزو,
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [A sterix and Cleopatra]

ناشریونیورسال
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٤٦ص
اندازه٢٢*٥/٢٩ س.م
پدیدآورندگان

از گوسینی؛ نقاشی از اودرزو

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های فرانسوی, اودرزو, رونه گوسینی, کتاب, گوسینی, یونیورسال
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی، کمیک استریپ (رنگی)

عنوان کوتاهیکی از ماجراهای آستریکس
متن کامل

کلئوپاتراى ملکه به سزار اسکندریه قول مى‏دهد در مدت سه ماه قصرى براى او در مصر بسازد. او از اهالى دهکده گل تقاضا مى‏کند این قصر را بسازند و آنها هم شروع به ساختن مى‏کنند.Authentic Sneakers | FASHION NEWS