آخرین اخبار : طرح اساسنامه شورای امور اجتماعی زنان و کودکان

عنوانآخرین اخبار : طرح اساسنامه شورای امور اجتماعی زنان و کودکان
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۲۹ن ا
ناشرسپیده فردا
سال تولد۱۳۳۴
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۴

شماره

س ۲ ش ۱۱-۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۱۰۹]-۱۱۱
موضوعاساسنامه, سپیده فردا, شورای امور اجتماعی زنان و کودکان, مقاله, وزارت کار
متن کامل

متن اساسنامه ی شورای امور اجتماعمی زنان و کودکان که از سوی وزارت کار به وجود آمده است.short url link | Men Nike Footwear