آئین نامه امتحانات سال ششم دبیرستانها مصوب ۲۲/۱۱/۳۴

عنوانآئین نامه امتحانات سال ششم دبیرستانها مصوب ۲۲/۱۱/۳۴
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۵

شماره

دوره ۲۷ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۳۵-۸۳۸
موضوعآموزش متوسطه, آیین نامه های امتحانی, امتحانات, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

متن آئین‌نامه برگزاری امتحانات سال ششم دبیرستانها در ۱۶ ماده .Adidas footwear | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping