کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is محمدی، محمد هادی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۸۲
قلم را دوست بدار، نوشتن را دوست بدار، کتاب را دوست بدار, گزارشی از مراسم بزرگداشت جبار باغچه بان ". کتاب ماه کودک و نوجوان, صص ۸-۹, ۱۳۸۲.
۱۳۷۸
محمد هادی محمدی, افسانه های دینی ایران باستان. پژوهشنامه ادبیات کودکان و نوجوانان, صص ۱۴-۲۵, ۱۳۷۸.
محمد هادی محمدی, به مناسبت سالمرگ صمد بهرنگی, صمد، اسطوره آدمهای ناتمام. صبح امروز, ص ٧, ۱۳۷۸.