افسانه های دینی ایران باستان

عنوانافسانه های دینی ایران باستان
گونهمقاله
شماره دسترسی۲۶۳۸م
نویسندگانمحمدی, محمد هادی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۴۰-

ناشرپژوهشنامه ادبیات کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۷۸
تاریخ نشر

پاییز ۱۳۷۸

شماره

س ۵ ش ۱۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۴-۲۵
وضعیت رنگ

مصور (سیاه و سفید)

موضوعافسانه دینی, ایران, پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان, محمدی، محمد هادی, مقاله
متن کامل

معرفی افسانه های دینی به عنوان کهن ترین گونه ی داستانی و روایتی در تاریخ ایران و اشاره به نقش آیینها و دین های مختلف در شکل گیری افسانه ی دینی گوناگون در ایران، در ادامه گونه های مختلف افسانه های دینی معرفی شده اند.Authentic Nike Sneakers | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival