به مناسبت سالمرگ صمد بهرنگی

عنوانبه مناسبت سالمرگ صمد بهرنگی
گونهمقاله
شماره دسترسی١٠١٢٦
نویسندگانمحمدی, محمد هادی
تاریخ تولد - وفات

١٣٤٠-

عنوان فرعیصمد، اسطوره آدمهای ناتمام
ناشرصبح امروز
سال تولد۱۳۷۸
تاریخ نشر

سه شنبه ٩ شهریور ١٣٧٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٧
موضوعصمد بهرنگی, محمدی، محمد هادی
متن کامل

بررسی و تحلیل افکار و آثار صمد بهرنگی با توجه به دوره ی زمانی که در آن می زیست و ویژگی های آن دوران.latest jordan Sneakers | Nike Shoes