کاربرگه

Found 5 results
فیلترها: پدیدآورنده is پوران صلح کل  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
آرتور جوناس, کشفهای شگفت انگیز ارشمیدس. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٩ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
ماریا گریپه, بابای شب. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١٥٨ص, ۱۳۵۶.
ماریا گریپه, هوگو و ژوزفین. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١٧٢ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۳
مارگریت رایش لرنر, فکر می کنی کیستی؟:, (داستان وراثت). امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٢ص, ۱۳۵۳.
۱۳۴۸
چی شد بزها اهلی شدند؟, از افسانه های آفریقایی. پوپک, تهران, ص [١٨]ص, ۱۳۴۸.