کشفهای شگفت انگیز ارشمیدس

عنوانکشفهای شگفت انگیز ارشمیدس
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٦٨٦ک
پدیدآورندگانجوناس, آرتور
پدیدآورندگان همکارآلیکس,, صلح کل, پوران
ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٥٩ص
اندازه١٦*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

آرتر جوناس؛ نقاشی آلیکس؛ ترجمه پوران صلح کل

موضوعآرتر جوناس, آلیکس, ادبیات ترجمه, امیرکبیر،کتاب های طلایی, پوران صلح کل, کتاب
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٨٠ ریال

عنوان کوتاهعلم برای کودکان و نوجوانان
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٣، چاپ دوم: ١٣٥٧
متن کامل

کشفهاى ارشمیدس درباره اجسام شناور،اهرم،نقطه تعادل سیارات و ستارگان.Nike shoes | Men's Sneakers