فکر می کنی کیستی؟:

عنوانفکر می کنی کیستی؟:
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٥٨ک
پدیدآورندگانلرنر, مارگریت رایش
پدیدآورندگان همکاربولیان, پولی, صلح کل, پوران
عنوان فرعی(داستان وراثت)
عنوان دیگر

عنوان اصلی: Who do you think you areي The Story of heredity

ناشرامیرکبیر، کتابهای طلائی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه٥٢ص
اندازه١٦*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نوشته مارگرت رایش لرنر؛ نقاشی پولی بولیان؛ ترجمه پوران صلح کل

موضوعادبیات ترجمه, امیرکبیر،کتاب های طلایی, پوران صلح کل, پولی بولیان, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, مارگرت رایش لرنر
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٥٥ ریال

عنوان کوتاهعلم برای کودکان و نوجوانان
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٣، چاپ دوم: ١٣٥٣
متن کامل

مطالبی درباره ی تولد و توارث به زبان ساده، پیدایش جنین انسان و جانوران از تخم و تاریخچه ی تحقیقات روى ژن های آن ها.Sports brands | New Releases Nike