چی شد بزها اهلی شدند؟

عنوانچی شد بزها اهلی شدند؟
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٤٨٠ک
پدیدآورندگان همکارصلح کل, پوران, نجومی, نیکزاد
عنوان فرعیاز افسانه های آفریقایی
ناشرپوپک
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۸
تعداد صفحه[١٨]ص
اندازه١٦*١٦ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه ی پوران صلح کل؛ نقاشی از نیکزاد نجومی

موضوعادبیات ترجمه, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های آفریقایی, پوران صلح کل, کتاب, نیکزاد نجومی
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

٤٠ ریال

متن کامل

روزى بزغاله به مادرش می گوید که قوى شده و مى‏تواند با تمام جانوران جنگل کشتى بگیرد. جانوران با شنیدن این ادعا، با او کشتى می‌گیرند و او به خاک می‌افتند. در نتیجه او رئیس جانوران جنگل می‌شود. پس از مدتى، پلنگ که از این وضع عصبانى می‌شود قصد جان او را می‌کند و بزغاله و مادرش ناچار می‌شوند به شهر آدم ها پناه ببرند. پلنگ که به دنبال آنهاست در دام آدم ها گرفتار می‌شود و جان می‌سپارد. از آن زمان است که بزها اهلی می‌شوند.Sports Shoes | Autres