کودکستان دولتی شماره یک

عنوانکودکستان دولتی شماره یک
گونهعکس
شماره دسترسی۳-۱۰۶ ع
عکاسمنوچهریان, مهرانگیز
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۳-۱۳۷۹

سال انتشار۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱۳۱۴

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعاسباب بازی ها, عکس, کودکستان دولتی, کودکستان دولتی شماره یک, مهرانگیز صدری
منابع

منوچهریان، مهرانگیز. محیط طفل در ایران از بدو تولد تا سن هفت سالگی. تهران: دانشسرای دختران، ۱۳۱۵.

متن کامل

عروسک بازیurl clone | Women's Nike Air Max 270 trainers - Latest Releases

کودکستان دولتی شماره یک