اتوبوس اهدایی یونیسف به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

اتوبوس اهدایی یونیسف به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
عنواناتوبوس اهدایی یونیسف به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۰
تاریخ نشر

۱۳۵۰

وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۲۶*۱۶
موضوععکس, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه سیار, کتابخانه عشایری, یونیسف
منابع

آرشیو شخصی رحیم پردل

متن کامل

منطقه دارنگان شیراز مدرسه قره قانلو عمله. نفر ایستاده راست معلم مدرسه آقای نامدار، نفر نشسته رحیم پردل کتابدار و معلم عشایری، نفر پشت به دوربین راننده کامیون آقای بازیار