ثمینه باغچه بان در کلاس خیاطی آموزشگاه ناشنوایان سیروس

ثمینه باغچه بان در کلاس خیاطی آموزشگاه ناشنوایان سیروس
عنوانثمینه باغچه بان در کلاس خیاطی آموزشگاه ناشنوایان سیروس
گونهعکس
شماره دسترسی۳-۱۰۲ ع
سال انتشار۱۳۲۵
تاریخ نشر

۱۳۲۵

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعآموزشگاه ناشنوایان سیروس, ثمینه باغچه بان, دختران, عکس, ناشنوایان
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل