۲۴ بیست و چهار ساعت خواب و بیداری

عنوان۲۴ بیست و چهار ساعت خواب و بیداری
گونهکتاب
شماره دسترسی٩ک
پدیدآورندگانبهرنگی, صمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۸-۱۳۴۷

عنوان دیگر

عنوان روی جلد: ۲۴ ساعت در خواب و بیداری

ناشردنیا،روزبهان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه۳۲ص
اندازه۵/۲۱*۵/۱۴س.م
پدیدآورندگان

صمد بهرنگی

موضوعادبیات تالیف, داستان اجتماعی, داستان ترکی, صمد بهرنگی, کتاب
گروه سنی(د،ه)
بهاء

۲۰ ریال

متن کامل

پسر فقیری همراه پدرش براى کار به شهر مى رود. در آنجا با چند بچه ی خیابانى آشنا مى شود. او هر شب به تماشاى مغازه ی اسباب بازى فروشى می ایستد و با دیدن اسباب بازی ها خیال پردازی می کند، روزی مردی با دخترش به مغازه ی اسباب بازی فروشی مى آید و شتری را که پسر بسیار دوست دارد، برای دخترش مى خرد . پسر هر کاری کند آن ها شتر را نبرند، موفق نمى شود.bridge media | Nike