یک قطره عسل

عنوانیک قطره عسل
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۹۸۲ک
پدیدآورندگانتومانیان, هوهانس
تاریخ تولد - وفات

١٨٦٩-١٩٢٣

پدیدآورندگان همکارتر, رت, ملیکیان, وارطان, موسیان, ه.
ناشرهایاستان
مکان انتشارایروان
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه[٢٠]ص
اندازه٥/١٦*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

هوانس تومانیان؛ نقش پرداز رت تر؛ ترجمه وارطان ملیکیان؛ تحت تحریر ه. موسیان

موضوعادبیات ترجمه, رت تر, شعر ارمنی, کتاب, وارطان ملیکیان, ه. موسیان, هوانس تومانیان, هوهانس تومانیان
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

متن کامل

جنگ و دعواى مردم دو دهکده بر سر یک قطره عسل که منجر به کشته شدن مردم و بروز قحطى و بیمارى مى شود.