یک اتفاق خانوادگی

عنوانیک اتفاق خانوادگی
گونهکتاب
شماره دسترسی١٣٨٧ک
پدیدآورندگانقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٥-

ناشرروزبهان
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٨ص
اندازه١٩*٢٢ س.م
پدیدآورندگان

قدسی قاضی نور

موضوعداستان فارسی, روزبهان, قدسی قاضی نور, کتاب
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٥ریال

متن کامل

دو برادر از نظر عقیده با هم اختلاف دارند و با یکدیگر بحث و جدل می کنند. جواد عقاید برادر بزرگ خود را نمی پذیرد و ناراحت است که او به اطراف خود توجهی ندارد و نمی داند در جامعه چه می گذرد.buy shoes | Nike Shoes