کودکان کمرو

عنوانکودکان کمرو
گونهمقاله
نویسندگاناوزه, آندره, نوابی, داود
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

نیمه اول دی ۱۳۵۲

شماره

دوره۱۰ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲۴-۲۳۰
پدیدآورندگان

مترجم: داود نوابی

موضوعاوزه، آندره, پیک معلم و خانواده, داود نوابی, روانشناسی کودک, مقاله
متن کامل

بررسی ویژگی های کودک کمرو، دلایل کمرویی کودک، راه های درمان کودک کمرو و ارائه ی شیوه های مؤثری که پدر و مادر می توانند در رفتار با کودک کمرو به کار بگیرند.