کودکان و شعر

عنوانکودکان و شعر
گونهمقاله
نویسندگانکیانوش, محمود
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه اول دی ۱۳۵۴

شماره

دوره۱۲ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۰۵
موضوعپیک معلم و خانواده, شعر, کیانوش، محمود, مقاله
متن کامل

بررسی ضرورت وجود شعر برای کودکان. این مقاله در مجمع بین‌المللی ادبیات کودکان در خدمت آشنایی و همکاری جهانی ارائه شده است.Sportswear Design | Nike Shoes