کودکان با شخصیت پرورش دهید

عنوانکودکان با شخصیت پرورش دهید
گونهمقاله
نویسندگانانقطاع, ناصر
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۵۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۱۷
موضوعتربیت کودک, خانواده, روانشناسی تربیتی, مقاله, مکتب مام, ناصر انقطاع
متن کامل

اشاره به نقش تاثیرگذار خانواده و اجتماع در شکل گیری شخصیت کودکان و شرح تکوین شخصیت کودک در خانواده و اقداماتی که پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده باید انجام دهند تا کودک با شخصیت مناسبی رشد کند.