کتابهای مصور و فکر صلح

عنوانکتابهای مصور و فکر صلح
گونهمقاله
نویسندگانلپمن, یلا, اشتیاقی, توران
ناشردر نکاتی درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

١٣٤٨

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. ٩-١٢
پدیدآورندگان

ترجمه توران اشتیاقی

موضوعسخنرانی ها, شورای کتاب کودک, کتاب تصویری, لاپمن، جلا, مقاله, نکاتی درباره ادبیات کودکان
متن کامل

در این مقاله، نویسنده پس از اشاره به ویژگی تصویر و کتاب های مصور در آموزش مفاهیم گوناگون به کودکان، به این نکته اشاره می کند که با استفاده از این ویژگی می توان مفاهیمی همچون صلح و تفاهم جهانی را هم آموزش داد. ولی برای رسیدن به این هدف، در نظر گرفتن نکاتی را لازم می داند و به نارسایی های این کتاب ها در دوره ی انتشار نیز اشاره می کند. سپس نمونه هایی از کتاب های مناسب برای پرورش صلح طلبی را معرفی و استفاده از آن ها را در سراسر جهان پیشنهاد می کند.latest Nike release | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger