کتابخانه دایر بود

عنوانکتابخانه دایر بود
گونهمقاله
ناشرجوانان امروز
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۴۸

شماره

س۴ ش۱۵۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۷
موضوعجوانان امروز, دبیرستان پهلوی, کتابخانه آموزشگاهی, مقاله
متن کامل

خبر دایر بودن کتابخان ی دبیرستان پهلوی به سرپرستی خانم داوری در تعطیلات تابستان برای دانش آموزان.affiliate link trace | Footwear