کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: به مناسبت آغاز دهمین سال فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

عنوانکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: به مناسبت آغاز دهمین سال فعالیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

نیمه دوم آذر ۱۳۵۳

شماره

دوره۱۱ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۰۱-۲۰۸
موضوعپیک معلم و خانواده, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابخانه کودکان, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره‌ی هدف و شیوه ی مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و گفت ‌و گو با شیفته محبی، کتابدار کانون، درباره ی فعالیت کتابخانه‌های کانون. شامل: برنامه‌ی نوشتن داستان، شناساندن شخصیت‌های مختلف علمی، ادبی، هنری، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار و سرزمین ‌ها و ملت ‌ها، برنامه‌ی شعرخوانی، بحث آزاد درباره ی کتاب های مختلف، تهیه نشریه‌ی دیواری، نمایش فیلم استریپ و فیلم سینمایی، برنامه‌ ی شطرنج.Running Sneakers | Sneakers