چوپان خوشبخت: مردیکه زبان حیوانات را می دانست

عنوانچوپان خوشبخت: مردیکه زبان حیوانات را می دانست
گونهمقاله
نویسندگانشیرازی, محمد علی
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۲۵

شماره

دوره۵ ش۲۳ (۱۹۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم محمد علی شیرازی

موضوعافسانه جادویی, ترقی, محمد علی شیرازی, مقاله
متن کامل

چوپانی به دنبال چراگاه، گله ی خود را از جنگل می گذراند که ماری را در آتش می بیند و نجاتش می دهد. پدر مار که پادشاه مار هاست، برای پاداش، زبان جانوران را به او می آموزد. روزی چوپان زیردرختی خوابیده است که دو کلاغ نشانه ی گنجی پنهان را به او می دهند. چوپان گنج را پیدا می کند. به راهنمایی مار قصری می خرد و بخشی از آن را به جانوران اختصاص می دهد. خود و همسرش هم سال ها به خوشی آنجا زندگی می کنند.