پیرمرد و شاه پریان

عنوانپیرمرد و شاه پریان
گونهمقاله
نویسندگانشاهرخی, نصرالله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۲۵

شماره

دوره۵ ش۶ (۱۸۲)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

مترجم نصرالله شاهرخی

موضوعافسانه پریانی, ترقی, مقاله, نصرالله شاهرخی
متن کامل

پسر پادشاه به خواهر کوچکش حسودی می کند. به همین سبب خواهرش را به جنگل می برد و به پیرزنی می سپرد. پیرمرد لالی دلش به حال دختر می سوزد و از شاه پریان برای نجات دختر کمک می خواهد. دختر آزاد می شود و با شاه پریان ازدواج می کند.buy shoes | Sneakers