وض‍‍ع‌ ‌اس‍ف‌ ‌آور ک‍ودک‍‍ان‌ در ک‍‍ارخ‍‍ان‍ه‌‌ ه‍‍ا

عنوانوض‍‍ع‌ ‌اس‍ف‌ ‌آور ک‍ودک‍‍ان‌ در ک‍‍ارخ‍‍ان‍ه‌‌ ه‍‍ا
گونهمقاله
ناشرح‍م‍‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍‍ان
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

آذر ١٣٣١

شماره

س ١ ش ١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٦- ١٨
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبهداشت کودک, تغذیه کودکان, حمایت کودکان, ساعت كار, سن كار, قانون کار, مقاله
متن کامل

گزارشی از وضعیت کار کودکان زیر ۱۲ سال در کارخانه ی کبریت سازی تهران و کارگاه های قالیبافی در کرمان.