وضعیت معارف

عنوانوضعیت معارف
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۶ خرداد ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۱۰ (۱۲۸۷)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳
موضوعکوشش, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

خبری درباره ی وضعیت آموزش و پرورش طیبات و نارضایتی مردم از کارکنان مدرسه، کاهش شمار دانش آموزان از ۱۲۰ نفر به ۷ نفر.Nike footwear | シューズ