وزارت معارف: مدرسه متوسطه در ساری

عنوانوزارت معارف: مدرسه متوسطه در ساری
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

۲۶ دی ۱۳۰۸

شماره

س۸ ش۱۰ (۱۱۸۷)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعساری, کوشش, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

گزارشی کوتاه از بنای یک مدرسه ی متوسطه در ساری و مشکلات تامین بودجه ی آن و انتقال مدرسه ی پهلوی به این مکان.jordan release date | Men Nike Footwear