وزارت معارف: اصلاح مدارس

عنوانوزارت معارف: اصلاح مدارس
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۰۸

شماره

س۸ ش۳۶ (۱۲۱۳)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعبودجه آموزشی, کوشش, مقاله
متن کامل

خبر درخواست افزایش اعتبار و بودجه ی مدرسه های خوانسار، گلپایگان و کمره و اقدام برای ساماندهی وضعیت مدرسه های چابهار و بلوچستان.Nike footwear | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify