وزارت داخله: تقاضای تأسیس مدرسه

عنوانوزارت داخله: تقاضای تأسیس مدرسه
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۸
تاریخ نشر

یکشنبه ۸ دی ۱۳۰۸

شماره

س۷ ش۲۷۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعکوشش, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

خبر درخواست اهالی دلیجان برای ساخت مدرسه در این محل.affiliate link trace | New Balance 991 Footwear