هفتمین جشنواره سینمایی فیلم های کودکان و نوجوانان

عنوانهفتمین جشنواره سینمایی فیلم های کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
ناشرسخن
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

آبان ۱۳۵۱

شماره

دوره۲۲ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۴۵-۴۴۶
موضوعسخن, فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (هفتمین: ۱۳۵۱: تهران), کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

خبر برگزاری هفتمین جشنواره ی سینمایی فیلم های کودکان و نوجوانان که از بین ۷۳ فیلم از ۱۹ کشور، ۱۳ فیلم ایرانی بوده است. نام فیلم هایی که جایزه گرفته اند، نیز آمده است.Buy Kicks | boohoo , Womens & Mens Clothes , Shop Online Fashion