هدف تعلیمات اجتماعی

عنوانهدف تعلیمات اجتماعی
گونهمقاله
نویسندگانمشایخی, محمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۷ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۹۲-۷۹۹
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, محمد مشایخی, مقاله
متن کامل

ابتدا به اهداف آموزش های اجتماعی اشاره کرده و پس از آن به تشریح آن ها پرداخته است.affiliate link trace | Nike Shoes, Sneakers & Accessories