کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: کلیدواژه is محمد مشایخی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
مصطفی تبریزی و مشایخی, محمد, بررسی کتابهای کودکان و نوجوانان (آثار محمود حکیمی), ش مشاوره و راهنمایی. دانشگاه تربیت معلم, تهران, ص ۴۹ص., ۱۳۵۷.
۱۳۵۰
محمد مشایخی, تحول نظام آموزش و پرورش در ایران. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۶۸-۲۷۴, ۱۳۵۰.
۱۳۴۳
محمد مشایخی, هدف تعلیمات متوسطه در ایران. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱-۱۷, ۱۳۴۳.
۱۳۴۱
محمد مشایخی, تشکیل شورای کتاب کودک(دستنویس). آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۱.
۱۳۳۷
محمد مشایخی, کنفرانس دهلی نو. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۲-۵۶, ۱۳۳۷.