هجرت به حبشه

عنوانهجرت به حبشه
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٣٧٧ک
پدیدآورندگانبی آزار شیرازی, عبدالکریم
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٣-

ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٤ ص
اندازه٥/٢٣*٥/١٦ س.م
پدیدآورندگان

ع. ب شیرازی

موضوعادبیات تالیف, داستان‌ تاریخی, داستان دینی, داستان فارسی, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, سرگذشتنامه داستانی, ع. ب شیرازی, عبد الکریم شیرازی, کتاب
گروه سنی(ج ، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

عنوان کوتاهداستان زندگى پیامبر برای کودکان و نوجوانان؛ ۷
متن کامل

مهاجرت عده ای از مسلمانان به رهبری جعفر به حبشه و پناه دادن نجاشی، حاکم حبشه، به آن ها.Sports Shoes | Womens Shoes Footwear & Shoes Online