هانس پرزور

عنوانهانس پرزور
گونهکتاب
شماره دسترسی٧٧٧ک
پدیدآورندگان همکارسعیدی, احمد
عنوان فرعیداستانی از جزیره ایسلند
ناشرفروغی
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٩ ص
اندازه٥/١٤*٣/٢١ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه از احمد سعیدی

موضوعاحمد سعیدی, ادبیات ترجمه, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٢٠ ریال

عنوان کوتاهداستان جهان برای کودکان؛ ١٠
متن کامل

مجموعه ی ۲ داستان، شامل: هانس پرزور؛ کشتى نفرین شده.Sport media | spike shoes nike running shoe size chart boys